مرگ در می زند...

اجرا تئاتر

اجرای تئاتر و جای خالی مدیریت منابع انسانی

اگر هیچ چیز از این اجرای تئاتر نمی‌دانستم همان یک مورد حذف بدون توضیح فردی از گروه را دلیل خوبی می‌دانستم برای اینکه بگویم مسئول پروژه یک فاجعه را آفریده است.
به نظرم وقتی نمی‌توانیم برنامه ریزی درستی برای انجام کاری داشته باشیم می‌توانیم آسیب به افراد را به حداقل برسانیم.

داروخانه و شیوه‌ی حل مساله بزن زیر میزی

بیشتر شبیه یه جنگ روانیه. به اینکه ظاهرا این شیوه حل مساله سالهاست تنها راه حل مساله است. بزن زیر میز.

Perfect Strangers یا خیلی وقته که همه چی تموم شده

ماجرا از این قرار است که این هفت دوست قدیمی سر میز شام به پیشنهاد یک نفر از جمع‌شان تصمیم می‌گیرند تا انتهای شام، گوشی‌های تلفن خود را روی میز بگذارند و هر پیامی که در این مدت رسید را بخوانند. هر پیامی که از هر طریقی به آن‌ها می‌رسد (SMS و ایمیل و فیکسبوک و واتس اپ و …) را با صدای بلند برای همه بخوانند.