مرگ در می زند...

حالا کجای دنیا آرام است ها؟ … یا وای از آذر

حالا کجای دنیا آرام است؟ ها؟
به یاد بعضی نفرات.
به احترام «یارو سیبیل از بناگوش در رفته»

در اهمیتِ داشتنِ سید جلال حسینی …

این روزها سید جلال حسینی برایم بسیار پر اهمیت شده است. انرژی تیم است. همه را به پیش میراند. نمی‌گذارد تیم از تک و تا بیفتد.

معلمی که نباید شبیه بقیه شود

حرفم هیچ بنیانی ندارد. می‌دانم وقتی مدرسه و سازمانش سالم نیست. وقتی پدر و مادر قبل از ورود به مدرسه در تلاش برای ساخت یک شاخ اینستاگرامی هستند. و برای رسیدن به این مهم از هیچ کاری کوتاهی نمی‌کنند. می‌دانم که نباید از معلم انتظار معجزه داشته باشم. اما دلم می‌خواست بگویم. درد و دلی بگویم. دلم نمی‌خواست باور کنم معلم‌ها این شکلی شوند.