حالا کجای دنیا آرام است ها؟ … یا وای از آذر

حالا کجای دنیا آرام است؟ ها؟
به یاد بعضی نفرات.
به احترام «یارو سیبیل از بناگوش در رفته»

در اهمیتِ داشتنِ سید جلال حسینی …

این روزها سید جلال حسینی برایم بسیار پر اهمیت شده است. انرژی تیم است. همه را به پیش میراند. نمی‌گذارد تیم از تک و تا بیفتد.