داروخانه و شیوه‌ی حل مساله بزن زیر میزی

بیشتر شبیه یه جنگ روانیه. به اینکه ظاهرا این شیوه حل مساله سالهاست تنها راه حل مساله است. بزن زیر میز.

آناتومی یک صلح … مدیریت تعارض، منازعه یا هر چی شبیه این

هفته قبل در دانشگاه علوم پزشکی ایران یک کارگاهی تحت عنوان مدیریت تعارض برگزار کردم. شرکت کنندگان دبیران انجمن‌های علمیِ برخی از دانشگاه‌ها و کارشناسان همان برخی دانشگاه‌ها بودند. خیلی به این فکر کردم که دو سه ساعته چه میشود گفت. کلی کتاب و مقاله را زیر و رو کردم. آخرش به این نتیجه رسیدم اطلاعت بیشتر دربارهآناتومی یک صلح … مدیریت تعارض، منازعه یا هر چی شبیه این[…]