تفکر سنجش‌گرایانه

برگشتن ارج میزبان

وقتی مادری میگوید من در این غذا دانه انار نمیریزم چون فرزندانم دوست ندارند، انگار مادر خودم است که دارد برای من و مهرداد و بابا غذا درست میکند. وقتی مادری ماهی میپزد و یک ماهی اضافه میگذارد و سر ظهر میبرد برای دخترش و زیر باران در کوچه قربان صدقه نوه اش میرود که سر از پنجره بیرون آورده، دلم غنج میزند انگار ننه سیده را میبینیم که هلاک نوه‌هایش است. یا وقتی مادری ماهی شور را میگذارد روی برنج در حال دم کشیدنش یاد مامان میافتم که این غذا را دوست داشت و ما دوست نداشتیم و به خاطر ما دیگر این غذا در خانه مان طبخ نشد. برنامه ای کوتاه ولی به غایت ساده و شریف.

مساله شبکه‌های اجتماعی یا The Social Dilemma

مستند The Social Dilemma به خوبی به این مسائل می‌پردازند. اینکه همه این افکار و این حجم از عقاید متفاوت و متعصبین بر روی این عقاید از کجا می‌آیند. ارزشش را دارد که یکبار آن را ببینیم. هر چند نکته جالبش این است که خود شبکه NETFLIX پخش کننده‌ی آن است. شبکه‌ای که بر روی همین نوع رفتارها درآمد کسب می‌کند.

ابهام یا کی شر این ماجرا تموم میشه؟

تحمل ابهام

فکر می‌کنم باید یک یادآوری مجدد و جدی به خودمان بکنیم و در این راه تلاش بسیار بکنیم که جهان از اولش هم قطعی و معین و مطمئن نبود. ما به اشتباه باور کرده بودیمش.

رنج روز افزون…

فکر این روزها رنج شایعات و سردرگمی ناشی از آن، رنج عظیم‌تری را بر ما تحمیل می‌کند. خبرهای بدون منبع، اطلاعات بی‌پایه، نسخه‌های بدون پشتبان و … در ادامه مواردی را که در این مدت دیده‌ام و بیشتر از بقیه موارد در ذهنم مانده را می‌آورم.