بایگانی برچسب: هواپیما

چیزهایی هست که نمی‌دانیم یا سوگیری بیمار در سیستم سلامت

سیستم سلامت، در بهترین حالت، به ردیابی داده‌هایی می‌پردازد که حسب اتفاق و تصادف پس از درگیر شدن افراد با بیماری به سیستم مراجعه کرده‌اند. با این حال، مهم‌تر از همه‌ی این موارد، داده‌هایی است که خارج از سیستم سلامت وجود دارد. سیستم مراقبت های بهداشتی داده‌های افراد بیمار را پیگیری می کند، نه افرادی را که بیمار نیستند.