چهار پاره… تیشه به ریشه ی مفاهیم

پاره اول- مستور، مصطفی مستور، در رمان استخوان خوک و دستهای جزامی اش به نقل یکی از شخصیتهای داستانش میگوید: گفت: «وقتی آدم ها رفتند کره ماه، با خودم گفتم لعنت به اون ها که به ماه هم رحم نکردند. گفتم ماه رو هم آلوده کردند. گفتم لعنت به انسان که ماه رو هم با قدم هاش ناپاک کرد.» پاره دوم- تبلیغات این روزهای شرکت معظم کره ای برای فروش

شخصیت شناسی در یک سازمان… یک تجربه نه چندان شیرین

سازمانی روز اول هفته گذشته در نامه ای که به همه پرسنلش ابلاغ میشود از آنها میخواهند که در روز جمعه پیش رو راس ساعت ۸ صبح برای آزمون هوش و شخصیت سازمانی در سازمان حضور بهم رسانند. در نامه آمده است که شرکت در آزمون برای تمامی پرسنل اجباری است در غیر این صورت تمدید قرارداد سال ۹۷ اتفاق نمی افتد. این نامه به برای همه پرسنل ارسال شده بود.

پدیده ی میکل آنژ …

کلامی از میکل آنژ به یادگار مانده است که در آن مجمسه سازی یا پیکر تراشی را به فرایندی تشبیه میکند که در آن هنرمند، پیکری پنهان درون سنگ را نمایان می سازد. در نگاه جناب میکل آنژ، با زدودن سنگ های اضافه، شکل پنهان در دل سنگ اجازه ظهور پیدا میکند. میکل آنژ معتقد بود زدودن سنگ های اضافه از اطراف شکل مورد نظر کار سختی برای یک هنرمند