لحظه‌ مهسا … یا هیهات اگر ارتش موهاتِ نبندی

از لحظه مهسا به بعد ننوشتم. تمام لحظه‌های تلخ و ترسناک ننوشتم. از زیستن در سنگری که متفقین محاصره‌اش کرده‌اند. از این که میدانی هر چه بشود کلک تو کنده می‌شود، ننوشتم. ترسیده بودم. الان هم ترسیده‌ام. ترسیده‌ام.

چیزهایی هست که نمی‌دانیم یا سوگیری بیمار در سیستم سلامت

سیستم سلامت، در بهترین حالت، به ردیابی داده‌هایی می‌پردازد که حسب اتفاق و تصادف پس از درگیر شدن افراد با بیماری به سیستم مراجعه کرده‌اند. با این حال، مهم‌تر از همه‌ی این موارد، داده‌هایی است که خارج از سیستم سلامت وجود دارد. سیستم مراقبت های بهداشتی داده‌های افراد بیمار را پیگیری می کند، نه افرادی را که بیمار نیستند.