تجربه کرونا

نیروی انسانی به مثابه کیسه شن برای بالن

با شیوع کرونا، ترسی در دل نیروی انسانی سازمان‌ها بالاخص سازمان‌های خصوصی رخ داد که کرونا بخش کوچکی از آن بود. ترس از آینده. ترس از چگونگی گذران زندگی در روزها و ماه‌های پیش رو.

سندباد گرفتار در گردباد (کرونا؛ بخش هفتم)

سندباد

با گوش دادن به این مجموعه به نتیجه جالبی رسیدم. کرونا نه تنها یک سبک زندگی را به ما تحمیل کرده است بلکه ناخودآگاه دارد ما را وادار میکند به موقعیت‌ها و شرایط نگاه متفاوت‌تری داشته باشیم. عمیق‌تر بیندیشیم و مهم‌تر از همه تاب‌آوریمان را افزایش دهیم. خیلی افزایش دهیم. مثل سندباد که خود را برای هر موقعیتی آماده داشت.

کرونا (بخش پنجم) یا بهزاد شما تو روستاتون الاغ ماده دارید

فرایند حل مسائل پیچیده بی شک دارای فرایند پیچیده‌ی اندیشه و آزمایش و خطا و سعی چند باره است که ممکن است به راه حل هوشمندانه اما ساده ای برسد اما بی‌شک همیشه اینگونه نیست. بی‌شک عنبرنسارا راه حل درمان کرونا نیست.