بایگانی برچسب: راننده تاکسی

مرد راننده تاکسی

انگار می‌خواست از خدا پیش یکی تعریف کرده باشد یا شادی‌ بی‌حد و حصرش از نرفتن به تعمیرگاه در شب عید را با یک نفر دیگر شریک شود.
خواستم از همین جا از او تشکر کنم. که شادی‌اش را با من قسمت کرد.