بایگانی برچسب: مدیریت سازمانی

شخصیت شناسی در یک سازمان… یک تجربه نه چندان شیرین

سازمانی روز اول هفته گذشته در نامه ای که به همه پرسنلش ابلاغ میشود از آنها میخواهند که در روز جمعه پیش رو راس ساعت ۸ صبح برای آزمون هوش و شخصیت سازمانی در سازمان حضور بهم رسانند. در نامه آمده است که شرکت در آزمون برای تمامی پرسنل اجباری است در غیر این صورت …